woolash reviews
تشک رویا
تشک مهمان
فروش توتون پیپ
خرید پیپ اصل
نمایندگی تفال
خرید اتو بخار تفال
زودپز تفال
خريد
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
آرشيو
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :خريد
تاريخ: ۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت: ۰۹:۴۰:۰۰

فكر خوب معمار و آفريننده است . پاسكالبن و ريشه هستي مانند گردونه اي دوار است  كه همه چيز را گرد رسم كرده است برسان : گردش روزها ، چرخش اختران و ستارگان ، چرخش آب بر روي زمين ، زايش و مرگ ، نيكي و بدي ، گردش خون در بدن ، حركت اتم و  … ارد بزرگآنچه مردم را دانشمند مي كند ،مطالبي نيست كه مي خوانند بلكه چيزهايي است كه ياد مي گيرند. جرج برنارد شاوپرحرف را كه دشمن راستي و خصم روان پاك است هرگز نپذير . بزرگمهرچه زيبايند آناني كه هميشه لبخندي برلب دارند . ارد بزرگبراستي ؛ اي كاش جنون شان را حقيقت نام بود يا وفاداري يا عدالت . اما دريغ كه فضيلت شان در خدمت دراز زيستن است و آسودگي نكبت بار . فردريش نيچهبراي كسي كه شگفت‌زده‌ي خود نيست معجزه‌اي وجود ندارد . اشنباختفكر در باب خوشبختي ، عشق ، آزادي ، عدالت ، خوبي و بدي، تفكر درباره‌ي پرسش‌هايي كه بنياد هستي ما را دگرگون مي‌كند . ادگارمونانسانها در هيچ يك از ويژگي هايشان به اندازه نيكي كردن به همنوعان خود خداي گونه نيستند. سيسروشايستگان آناني هستند كه آفريننده و منجي اند . ارد بزرگبا اين نگرش پيش برويد كه همه چيز خداي گونه است و همه كس خداي گونه رفتار ميكند، اگر شما همچون خدا با آنان رفتار كنيد . سوامي راما تيرتادر آغاز تنها عشق بود. حتي زندگي و پيدايش شما بر روي اين كره ي خاكي نيز برخاسته از عشق است . اين عشق بوده است كه در يك لحظه مرد و زني را آنچنان به سوي هم جذب كرده است تا از تلفيق و اتحاد عاشقانه ي بدن آن ها بذر شما متولد گردد . باربارا دي آنجليسآسمان براي گرفتن ماه تله نمي گذارد،آزادي خود ماه است كه او را پايبند مي كند . رابيندرانات تاگور 


برچسب‌ها: ،

نويسنده :خريد
تاريخ: ۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت: ۰۹:۳۹:۳۰

توانگر كسي است كه به آنچه خداوند توانا نصيبش كرده خرسند باشد . زيرا شوريده بخت تر و پراكنده خاطرتر از آزمند كسي نيست . بزرگمهردر عالم چيزي بالاتر از محبت نمي بينم. بتهونبايد زياد مطالعه كنيد تا بدانيد كه هيچ نمي دانيد. مونت كيوكسي كه بدگويي مي كند خواري را به جان مي خرد . ارد بزرگهرگز مردي ولو بسيار نادان را نديدم كه از وي چيزي نتوانسته ام بياموزم . گاليلهاگر مي خواهي بنده كسي نشوي ، بنده هيچ چيز مشو . فرانسيس بيكنهنجار طبيعي آدمي دوستي و نرم خويي ست اما براي بدست آوردن آن بيشتر زمان زندگي اين جهاني را در ستيز و آورد مي گذراند . ارد بزرگآنكه مي تواند ، انجام مي دهد،آنكه نمي تواند انتقاد مي كند. ديل كارنگيبرچسب‌ها: ،

نويسنده :خريد
تاريخ: ۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت: ۰۹:۳۹:۱۵

تن به تن آساني و كاهلي نبايد سپرد . كاري باش و از اين راه شادي و آسايش فراهم كن . بزرگمهربا كسي گفتگو كن كه رسيدن به خرد و آگاهي انديشه اوست نه خويشتن خويش . ارد بزرگآزادي حقيقي آن نيست كه هرچه ميل داريم انجام بدهيم ، بلكه آن است كه آنچه را كه حق داريم بكنيم . ويكتور كوزنتوان خواهي مي تواند بر گذشت زمان پيروز شود . فردريش نيچهانديشه و انگاره اي كه نتواند آينده اي زيبا را مژده دهد ناتوان و بيمار است . ارد بزرگهر افتادني همان برخاستن است. آن كس كه به اين حقيقت ايمان دارد به راستي خردمند است. ولسوانيوقتي انسان آنقدر ثروتمند شد كه بتواند هر چه دلش مي خواهد بخرد ، مي بيند معده اش بيمار است و همه چيز را هضم نمي كند . شاتو بريانآدمهاي فرهمند و خودباور بدنبال كف زدن ديگران نيستند آنها به شكوه و ارزش كار خود باور دارند . ارد بزرگبرتري هميشه منفور بوده است ، و هنگاميكه برتر از همه اي بيشتر منفوري .گراسيانتكبر زائيده قدرت مادي است و تواضع زاييده ضعف معنوي . فردريش نيچهپيمان با دستها و كاغذها بسته نمي شود پيمانها را با چشم ها هك مي كنند . ارد بزرگمحبت نيرومندترين جادوها است. گولاسمهم نيست كجا متولّد شدم و چگونه و كجا زندگي كرده ام. مهم اين است كه در آنجا كه بوده ام چگونه رفتاري داشته ام . جوجيا اوكيفبدگويي ، رسوايي در پي دارد .  ارد بزرگ


برچسب‌ها: ،

نويسنده :خريد
تاريخ: ۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت: ۰۹:۳۶:۳۸

رقابت تا زماني پسنديده است كه كار را به حسادت نكشاند. رنه دكارتفراموش نكنيم كه ما به سخنان يك طرف دعوا گوش كرده ايم آخر كتابهاي اسماني را خدا نازل كرده . ساميوئل باتلرخودت باش شايد بدترين پندي باشد كه به بعضي ها مي توان داد . تام سامسونابله هميشه به دنبال بزرگ تر از خود مي گردد ، كه او را تحسين كند. بوالونگاه مردان كهن ايستا نيست آنها دورانهاي آينده را نيز به خوبي مي بينند . ارد بزرگمعني زندگي را در قدرت بايد جستجو كرد ، هرلحظه از زندگي، ما بايد هدف عاليتري داشته باشيم . ماكسيم گوركيافسوس ... يگانه سؤالي كه هيچكس نمي تواند پاسخي به آن بدهد اين است ؛ سعادت چيست ؟ . برادليمردان و زنان كهن در راه رسيدن به هدف ، يك آن هم نمي ايستند . ارد بزرگدر غرب دلبستگي ما به موفقيت باعث سست شدن ما در خطر كردن مي شود. آنچه از اين خطر كردن مي آموزيم به آن موفقيت مي ارزد. و اين ترس از شكست است كه تعيين مي كند كه بياموزيم يا نه؟ . پاركر پالمرخطا فرصتي است كه هوشمندانه تر باشيم . هنري فوردبرآزندگان گرما بخشند ، سخن و گفتار آنان راه روشن آيندگان است . ارد بزرگهر چه شما را نمي كشد شما را قوي تر مي كند . مارلون براندوپاكدامني و استفامت از تمام پيمانها و سوگند ها محكمتر است . مادام نكر


برچسب‌ها: ،

نويسنده :خريد
تاريخ: ۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت: ۰۹:۳۶:۲۱

در شگفتم كه سلام آغاز هر ديداري است ولي در نماز پايان است. شايد بدين معناست كه پايان نماز آغاز ديدار است. علي شريعتياميد دارويي است كه شفا نمي دهد ، اما درد را قابل تحمل مي كند . مارسل آشارمال ، زنبوري است كه اگر از نگه داري آن آگاه باشيد عسل مي دهد وگرنه نيش مي زند و پرواز مي كند . مارونبكار گيري آشنايان در يك گردونه كاري برآيندي جز سرنگوني زود هنگام سرپرست آن گردونه را به دنبال نخواهد داشت .  ارد بزرگشاهنامه فردوسي خردمند ، راهنماي من در طول زندگي بوده است . نادر شاه افشاراگر به انسان ها شخصيت و فرصت ابراز عقيده بدهيد، پاداش و امكان مشاركت بدهيد، رشد خواهند كرد و انديشه هاي ناب خود را بيرون خواهند ريخت . رابرت اسلاتراهل سياست پاسخگو هستند ! البته تنها به پرسشهايي كه دوست دارند ! . ارد بزرگ


برچسب‌ها: ،

[ ۱ ]